Ródos پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
اسفند ۱۱
11 h 22 min
۶:۳۸ قبل‌ازظهر
۶:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
57°
63%
0 in
316
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
61%
0 in
314
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
59%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
59%
0 in
315
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
59%
0 in
318
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
59%
0 in
322
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
60%
0 in
326
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
54°
60%
0 in
331
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
55°
54°
61%
0 in
337
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ قبل‌ازظهر
d000
57°
55°
61%
0 in
343
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
61%
0 in
349
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
61%
0 in
354
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۰ بعدازظهر
d000
61°
61°
60%
0 in
338
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d000
63°
63°
59%
0 in
325
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ بعدازظهر
d000
63°
63°
57%
0 in
316
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ بعدازظهر
d000
63°
63°
55%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
63°
63°
52%
0 in
307
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
63°
63°
49%
0 in
303
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
61°
59°
52%
0 in
307
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ بعدازظهر
n100
61°
61°
54%
0 in
313
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ بعدازظهر
n100
59°
59°
56%
0 in
320
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ بعدازظهر
n100
57°
55°
58%
0 in
343
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
57°
55°
59%
0 in
4
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
55°
54°
61%
0 in
20
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ródos را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه