Kazan پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
خرداد ۲۵
17 h 31 min
۲:۵۸ قبل‌ازظهر
۸:۲۹ بعدازظهر
۳ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
95%
0 in
21
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
96%
0 in
27
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
89%
0 in
41
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
81%
0 in
73
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
72°
75°
73%
0 in
142
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
73°
75°
65%
0 in
166
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۹ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
62%
0 in
175
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۰ قبل‌ازظهر
d220
75°
77°
64%
0.01 in
180
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
77°
79°
62%
0 in
182
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۰ بعدازظهر
d300
77°
79°
63%
0 in
184
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 28%
۱ بعدازظهر
d300
77°
79°
63%
0 in
187
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۲ بعدازظهر
d300
77°
79°
63%
0 in
190
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
۳ بعدازظهر
d310
77°
81°
64%
0.01 in
192
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ بعدازظهر
d310
77°
81°
66%
0 in
185
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 24%
۵ بعدازظهر
d300
77°
81°
66%
0 in
177
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
77°
81°
66%
0 in
167
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
75°
79°
69%
0 in
152
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
72°
75°
79%
0 in
132
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
70°
73°
81%
0 in
111
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
70°
73°
80%
0 in
106
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
84%
0 in
101
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kazan را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه