Kazan پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
خرداد ۳۰
17 h 34 min
۲:۵۷ قبل‌ازظهر
۸:۳۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
72°
64%
0 in
283
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
67%
0 in
285
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
70%
0 in
286
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
72%
0 in
287
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
74%
0 in
289
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
72%
0 in
291
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
67%
0 in
293
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
62%
0 in
296
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
58%
0 in
299
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
81°
82°
55%
0 in
303
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
82°
84°
52%
0 in
308
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
84°
84°
48%
0 in
314
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d210
86°
86°
46%
0 in
318
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ بعدازظهر
d210
86°
86°
43%
0 in
322
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 26%
۲ بعدازظهر
d100
86°
86°
43%
0 in
327
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d100
86°
86°
43%
0 in
331
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
86°
86°
43%
0 in
325
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
86°
86°
44%
0 in
319
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
86°
86°
45%
0 in
311
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
84°
86°
52%
0 in
327
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
81°
84°
64%
0 in
354
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
79°
82°
67%
0 in
26
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
75°
79°
72%
0 in
57
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
73°
77°
76%
0 in
109
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kazan را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه