Rakvere پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
مرداد ۲
17 h 19 min
۴:۴۰ قبل‌ازظهر
۹:۵۹ بعدازظهر
۴ قبل‌ازظهر
n200
54°
54°
82%
0 in
330
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d200
52°
50°
82%
0 in
324
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
54°
54°
81%
0 in
319
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
57°
57°
76%
0 in
325
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
61°
61°
66%
0 in
330
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
63°
63°
63%
0 in
334
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
65%
0 in
342
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
64°
64°
59%
0 in
350
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
66°
66°
53%
0 in
357
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
66°
66°
50%
0 in
355
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
68°
68°
43%
0 in
352
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
70°
70°
38%
0 in
349
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
70°
70°
38%
0 in
341
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
70°
70°
39%
0 in
331
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
70°
70°
39%
0 in
322
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
70°
70°
40%
0 in
320
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
68°
68°
51%
0 in
317
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d100
66°
68°
68%
0 in
312
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
63°
63°
70%
0 in
286
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
61°
61°
70%
0 in
258
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Rakvere را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه