Rakvere پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
مرداد ۳
17 h 14 min
۴:۴۳ قبل‌ازظهر
۹:۵۷ بعدازظهر
۶ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
77%
0 in
235
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
74%
0 in
236
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
70%
0 in
238
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
62%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
68°
68°
53%
0 in
238
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
47%
0 in
235
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
72°
72°
44%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
73°
73°
42%
0 in
250
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
75°
75°
41%
0 in
305
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
75°
75°
42%
0 in
352
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
73°
73°
49%
0 in
17
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
73°
73°
52%
0 in
35
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
72°
72°
53%
0 in
46
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
54%
0 in
64
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
72°
73°
59%
0 in
101
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
68°
70°
68%
0 in
141
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
72%
0 in
166
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
74%
0 in
187
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Rakvere را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه