Rakvere پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
17 h 6 min
۴:۴۷ قبل‌ازظهر
۹:۵۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
70%
0 in
139
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
71%
0 in
136
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
72%
0 in
133
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
74%
0 in
131
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
76%
0 in
132
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
78%
0 in
134
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
80%
0 in
136
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
79%
0 in
131
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
70°
72°
73%
0 in
127
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
75°
77°
64%
0 in
123
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
77°
79°
55%
0 in
132
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
79°
79°
46%
0 in
137
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
81°
81°
40%
0 in
142
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
82°
82°
38%
0 in
140
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
82°
82°
36%
0 in
138
11
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
82°
82°
33%
0 in
136
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
84°
84°
32%
0 in
137
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
84°
84°
33%
0 in
138
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
82°
82°
34%
0 in
139
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
82°
82°
39%
0 in
135
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
79°
81°
51%
0 in
129
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
75°
77°
56%
0 in
121
4
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
73°
60%
0 in
126
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
70°
72°
64%
0 in
130
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Rakvere را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه