Rakvere پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
16 h 57 min
۴:۵۱ قبل‌ازظهر
۹:۴۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
64°
68°
99%
0 in
258
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۱ قبل‌ازظهر
n310
64°
68°
99%
0 in
254
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 53%
۲ قبل‌ازظهر
n310
63°
63°
98%
0 in
250
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 71%
۳ قبل‌ازظهر
n310
63°
63°
98%
0 in
247
7
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 88%
۴ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
99%
0 in
242
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 62%
۵ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
99%
0 in
238
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ قبل‌ازظهر
d400
61°
61°
99%
0 in
234
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
63°
63°
97%
0 in
235
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
64°
66°
93%
0 in
235
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
89%
0 in
236
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
80%
0 in
235
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
71%
0 in
234
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 21%
۰ بعدازظهر
d300
72°
73°
62%
0 in
234
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 31%
۱ بعدازظهر
d320
72°
73°
66%
0.01 in
238
11
ابری و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 54%
۲ بعدازظهر
d320
72°
73°
69%
0.01 in
243
11
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 76%
۳ بعدازظهر
d320
72°
75°
72%
0.01 in
247
11
ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d310
72°
75°
71%
0.01 in
253
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d310
72°
75°
71%
0.01 in
259
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d310
70°
72°
70%
0.01 in
266
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d200
70°
72°
70%
0 in
260
9
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 69%
۸ بعدازظهر
d100
70°
72°
69%
0 in
253
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 39%
۹ بعدازظهر
d100
68°
70°
69%
0 in
244
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
66°
68°
73%
0 in
242
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
64°
66°
76%
0 in
239
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Rakvere را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه