Rakvere پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
16 h 34 min
۵:۰۳ قبل‌ازظهر
۹:۳۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n420
57°
55°
97%
0.04 in
280
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n400
57°
55°
96%
0 in
272
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 75%
۲ قبل‌ازظهر
n400
55°
54°
96%
0 in
266
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 51%
۳ قبل‌ازظهر
n400
55°
54°
95%
0 in
261
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
۴ قبل‌ازظهر
n300
55°
54°
95%
0 in
255
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ قبل‌ازظهر
n300
55°
54°
95%
0 in
249
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
55°
54°
95%
0 in
244
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
91%
0 in
249
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
59°
57°
86%
0 in
253
13
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
59°
57°
81%
0 in
256
13
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
61°
59°
77%
0.01 in
260
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
63°
61°
73%
0.01 in
264
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 71%
۰ بعدازظهر
d210
64°
66°
69%
0.01 in
267
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d200
64°
66°
64%
0 in
273
13
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 72%
۲ بعدازظهر
d200
66°
66°
58%
0 in
278
13
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 45%
۳ بعدازظهر
d200
66°
66°
52%
0 in
283
16
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 19%
۴ بعدازظهر
d200
66°
66°
51%
0 in
282
13
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 13%
۵ بعدازظهر
d300
66°
66°
50%
0 in
282
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
66°
66°
50%
0 in
282
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
64°
64°
53%
0 in
279
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
63°
63°
57%
0 in
274
9
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d200
61°
59°
61%
0 in
268
9
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
59°
59°
65%
0 in
267
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
57°
55°
69%
0 in
265
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Rakvere را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه