Luleå پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۲۶
19 h 4 min
۲:۵۶ قبل‌ازظهر
۱۰:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
46°
43°
91%
0 in
52
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ قبل‌ازظهر
n320
46°
43°
92%
0.01 in
58
9
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 86%
۲ قبل‌ازظهر
n420
45°
39°
94%
0.03 in
66
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
d420
43°
37°
96%
0.03 in
70
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ قبل‌ازظهر
d410
43°
37°
96%
0.01 in
73
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 77%
۵ قبل‌ازظهر
d420
43°
37°
95%
0.02 in
75
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر
d420
43°
37°
95%
0.01 in
78
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر
d420
43°
37°
94%
0.01 in
81
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 87%
۸ قبل‌ازظهر
d410
43°
37°
94%
0.01 in
85
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 82%
۹ قبل‌ازظهر
d420
43°
37°
94%
0.01 in
89
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 87%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
45°
39°
93%
0.01 in
94
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
45°
41°
93%
0 in
99
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 25%
۰ بعدازظهر
d410
45°
41°
93%
0 in
105
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 16%
۱ بعدازظهر
d410
46°
45°
91%
0 in
114
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۲ بعدازظهر
d400
46°
45°
91%
0 in
129
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ بعدازظهر
d300
48°
46°
87%
0 in
139
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
50°
48°
85%
0 in
149
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
50°
48°
84%
0 in
159
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
50°
48°
88%
0 in
156
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
48°
46°
90%
0 in
153
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
46°
45°
95%
0 in
151
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
45°
43°
97%
0 in
158
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d300
43°
39°
98%
0 in
163
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n600
41°
36°
100%
0 in
168
7
مه
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Luleå را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه