Chisinau پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
اردیبهشت ۲۵
15 h 2 min
۵:۲۹ قبل‌ازظهر
۸:۳۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
92%
0 in
223
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
92%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
92%
0 in
257
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
52°
50°
92%
0 in
271
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
52°
50°
92%
0 in
283
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
50°
48°
92%
0 in
296
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
50°
48°
92%
0 in
309
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
84%
0 in
312
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
77%
0 in
319
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
70%
0 in
340
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
63%
0 in
238
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
66°
66°
55%
0 in
198
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
68°
68°
48%
0 in
191
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
70°
70°
46%
0 in
183
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
72°
72°
44%
0 in
176
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
73°
73°
42%
0 in
169
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ بعدازظهر
d200
73°
73°
42%
0 in
164
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
73°
73°
43%
0 in
160
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
73°
73°
43%
0 in
156
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
70°
70°
51%
0 in
151
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
68°
70°
58%
0 in
147
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
66°
68°
66%
0 in
142
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
64°
66°
70%
0 in
149
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
63°
63°
73%
0 in
156
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chisinau را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه