Tokaj پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
اسفند ۱۴
11 h 11 min
۶:۱۰ قبل‌ازظهر
۵:۲۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
37°
34°
93%
0 in
225
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
36°
32°
94%
0 in
223
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
36°
32°
94%
0 in
225
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
36°
32°
94%
0 in
227
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
34°
30°
94%
0 in
229
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
32°
28°
94%
0 in
227
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
32°
28°
96%
0 in
225
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
34°
30°
96%
0 in
222
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
37°
34°
89%
0 in
220
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
41°
37°
83%
0 in
218
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
45°
43°
75%
0 in
215
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
48°
46°
68%
0 in
217
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
52°
50°
63%
0 in
218
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
54°
52°
60%
0 in
219
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
55°
54°
58%
0 in
215
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
55°
54°
60%
0 in
211
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
55°
54°
64%
0 in
206
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
54°
52°
68%
0 in
214
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n400
52°
50°
69%
0 in
221
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n400
50°
46°
71%
0 in
227
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n400
50°
46°
73%
0 in
230
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ بعدازظهر
n400
48°
45°
77%
0 in
234
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ بعدازظهر
n400
48°
45°
79%
0 in
238
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۱ بعدازظهر
n420
46°
43°
86%
0.02 in
235
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 40%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tokaj را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه