Tokaj پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
اسفند ۱۷
11 h 22 min
۶:۰۴ قبل‌ازظهر
۵:۲۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
32°
32°
64%
0 in
151
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
32°
32°
68%
0 in
170
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
28°
28°
78%
0 in
189
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
28°
23°
71%
0 in
206
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
27°
21°
70%
0 in
218
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
27°
21°
75%
0 in
225
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
81%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
27°
21°
76%
0 in
237
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
30°
25°
64%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
34°
28°
58%
0 in
231
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
37°
32°
50%
0 in
228
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
39°
34°
40%
0 in
230
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
41°
36°
37%
0 in
231
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
43°
37°
38%
0 in
231
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
45°
39°
38%
0 in
229
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
45°
39°
39%
0 in
227
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
45°
39°
42%
0 in
225
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
41°
36°
47%
0 in
226
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
39°
34°
50%
0 in
228
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
37°
30°
55%
0 in
229
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
36°
30°
60%
0 in
233
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
34°
28°
65%
0 in
236
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
32°
25°
69%
0 in
240
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
32°
25°
73%
0 in
243
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tokaj را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه