Majos-hegy پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
چهارشنبه
اسفند ۲۰
11 h 32 min
۵:۵۹ قبل‌ازظهر
۵:۳۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
28°
23°
58%
0 in
9
4
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
27°
21°
62%
0 in
359
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
63%
0 in
360
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
27°
21°
64%
0 in
1
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
27°
21°
61%
0 in
1
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
27°
19°
59%
0 in
2
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
25°
18°
58%
0 in
2
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
27°
19°
56%
0 in
3
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
30°
23°
50%
0 in
3
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
34°
28°
44%
0 in
4
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
37°
32°
38%
0 in
4
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
39°
34°
36%
0 in
1
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
39°
34°
34%
0 in
357
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
41°
36°
32%
0 in
354
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
41°
36°
32%
0 in
354
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
43°
41°
33%
0 in
354
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
43°
41°
33%
0 in
354
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
39°
39°
42%
0 in
21
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
36°
36°
51%
0 in
62
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
32°
28°
60%
0 in
90
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
30°
25°
60%
0 in
96
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
30°
25°
60%
0 in
102
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
30°
25°
60%
0 in
107
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
28°
23°
63%
0 in
112
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Majos-hegy را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه