Majos-hegy پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
اردیبهشت ۴
14 h 8 min
۵:۲۹ قبل‌ازظهر
۷:۳۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
50°
48°
81%
0 in
307
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۱ قبل‌ازظهر
n100
48°
46°
82%
0 in
308
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۲ قبل‌ازظهر
n100
48°
46°
83%
0 in
308
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۳ قبل‌ازظهر
n210
46°
45°
85%
0 in
309
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ قبل‌ازظهر
n210
46°
45°
86%
0 in
309
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ قبل‌ازظهر
n210
46°
45°
87%
0 in
309
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
d210
46°
45°
85%
0 in
310
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ قبل‌ازظهر
d210
48°
46°
83%
0 in
310
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۸ قبل‌ازظهر
d000
50°
48°
81%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ قبل‌ازظهر
d000
52°
50°
76%
0 in
306
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
54°
52°
70%
0 in
302
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
55°
54°
65%
0 in
299
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۰ بعدازظهر
d200
57°
55°
62%
0 in
297
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 23%
۱ بعدازظهر
d300
57°
55°
59%
0 in
295
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ بعدازظهر
d300
59°
57°
57%
0 in
294
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 16%
۳ بعدازظهر
d300
59°
59°
57%
0 in
300
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ بعدازظهر
d200
57°
57°
56%
0 in
311
4
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ بعدازظهر
d200
57°
57°
56%
0 in
331
4
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
57°
57°
59%
0 in
6
2
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
55°
55°
63%
0 in
39
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
54°
54°
67%
0 in
57
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
54°
54°
71%
0 in
57
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
52°
50°
74%
0 in
57
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
50°
48°
78%
0 in
57
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Majos-hegy را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه