Kendersor پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
جمعه
اردیبهشت ۱۰
14 h 28 min
۵:۱۷ قبل‌ازظهر
۷:۴۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
46°
46°
80%
0 in
304
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۱ قبل‌ازظهر
n100
45°
45°
85%
0 in
329
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
45°
45°
90%
0 in
346
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
43°
43°
89%
0 in
355
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
43°
43°
88%
0 in
3
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ قبل‌ازظهر
n200
43°
41°
87%
0 in
11
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 19%
۶ قبل‌ازظهر
d200
45°
43°
86%
0 in
18
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ قبل‌ازظهر
d200
46°
45°
85%
0 in
24
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ قبل‌ازظهر
d200
50°
48°
84%
0 in
29
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 36%
۹ قبل‌ازظهر
d200
52°
50°
79%
0 in
39
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
54°
54°
75%
0 in
52
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 51%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
57°
57°
70%
0 in
71
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 58%
۰ بعدازظهر
d200
57°
57°
66%
0 in
94
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 66%
۱ بعدازظهر
d200
59°
59°
62%
0 in
114
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 73%
۲ بعدازظهر
d300
61°
61°
57%
0 in
128
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 81%
۳ بعدازظهر
d220
59°
59°
58%
0.01 in
126
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 84%
۴ بعدازظهر
d220
59°
59°
60%
0.01 in
120
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 87%
۵ بعدازظهر
d220
59°
59°
61%
0.01 in
106
0
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 90%
۶ بعدازظهر
d220
57°
57°
67%
0.01 in
49
0
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d220
54°
54°
73%
0.01 in
349
0
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
n220
52°
52°
79%
0.01 in
334
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر
n100
52°
52°
79%
0 in
345
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 83%
۱۰ بعدازظهر
n100
50°
50°
79%
0 in
350
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 68%
۱۱ بعدازظهر
n100
50°
48°
79%
0 in
353
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 52%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kendersor را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه