Dongó-tető پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
اردیبهشت ۹
14 h 23 min
۵:۲۲ قبل‌ازظهر
۷:۴۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
50°
48°
79%
0 in
323
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 48%
۱ قبل‌ازظهر
n100
50°
48°
83%
0 in
333
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
۲ قبل‌ازظهر
n100
50°
46°
89%
0 in
341
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 45%
۳ قبل‌ازظهر
n100
48°
46°
85%
0 in
340
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 38%
۴ قبل‌ازظهر
n100
46°
45°
81%
0 in
339
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۵ قبل‌ازظهر
n100
46°
46°
77%
0 in
338
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۶ قبل‌ازظهر
d100
46°
46°
77%
0 in
335
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ قبل‌ازظهر
d100
48°
48°
77%
0 in
323
0
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
50°
50°
77%
0 in
206
0
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
50°
50°
78%
0 in
234
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
52°
52°
79%
0 in
238
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
54°
54°
79%
0 in
240
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
54°
54°
67%
0 in
240
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
54°
52°
55%
0 in
241
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
55°
54°
43%
0 in
241
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
54°
52°
53%
0 in
236
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
54°
52°
63%
0 in
231
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
54°
52°
73%
0 in
225
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
52°
50°
75%
0 in
237
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
50°
46°
77%
0 in
250
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
48°
45°
79%
0 in
264
7
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
48°
46°
79%
0 in
269
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
48°
46°
80%
0 in
273
4
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
48°
46°
81%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dongó-tető را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه