Dobozytanya پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
اسفند ۱۰
10 h 57 min
۶:۲۰ قبل‌ازظهر
۵:۱۸ بعدازظهر
۴ قبل‌ازظهر
n000
37°
34°
86%
0 in
318
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
37°
34°
86%
0 in
316
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
37°
37°
84%
0 in
312
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
39°
39°
85%
0 in
302
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
37°
37°
79%
0 in
297
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
41°
41°
73%
0 in
294
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
45°
45°
65%
0 in
292
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
45°
45°
61%
0 in
278
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
46°
46°
57%
0 in
264
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
46°
46°
55%
0 in
253
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
48°
48°
53%
0 in
246
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
50°
50°
53%
0 in
239
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
48°
48°
57%
0 in
233
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
45°
45°
72%
0 in
252
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
43°
43°
72%
0 in
271
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
43°
41°
74%
0 in
287
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
37°
37°
82%
0 in
311
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
37°
37°
80%
0 in
346
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
36°
36°
84%
0 in
14
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
34°
30°
86%
0 in
23
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dobozytanya را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه