Kilkís پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۲
11 h 18 min
۷:۰۲ قبل‌ازظهر
۶:۲۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
39°
39°
88%
0 in
58
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
39°
39°
88%
0.01 in
75
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n210
41°
41°
88%
0 in
100
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ قبل‌ازظهر
n200
41°
41°
88%
0 in
101
2
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
41°
41°
87%
0 in
101
2
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
41°
41°
92%
0 in
102
2
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
39°
39°
92%
0 in
117
2
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n400
37°
37°
92%
0 in
145
0
پوشیده از ابر
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
37°
37°
89%
0 in
182
0
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
41°
41°
85%
0 in
286
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
45°
45°
72%
0 in
307
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
50°
48°
62%
0 in
313
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
54°
54°
57%
0 in
315
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
55°
55°
51%
0 in
317
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
59°
59°
46%
0 in
319
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
61°
61°
39%
0 in
309
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
63°
63°
38%
0 in
302
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
61°
61°
44%
0 in
296
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
54°
54°
63%
0 in
295
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
52°
50°
55%
0 in
293
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
50°
48°
58%
0 in
291
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
46°
46°
67%
0 in
294
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
45°
45°
75%
0 in
107
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
41°
37°
84%
0 in
109
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kilkís را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه