Wysoka Stara پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۷
15 h 40 min
۴:۴۳ قبل‌ازظهر
۸:۲۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
52°
50°
94%
0 in
225
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
52°
50°
94%
0 in
227
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
50°
48°
94%
0 in
228
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
48°
46°
94%
0 in
219
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
46°
45°
93%
0 in
210
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
46°
45°
93%
0 in
201
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
48°
46°
90%
0 in
198
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
85%
0 in
194
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
78%
0 in
191
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
69%
0 in
196
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
64°
64°
58%
0 in
201
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
66°
66°
50%
0 in
205
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۰ بعدازظهر
d200
66°
66°
46%
0 in
203
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ بعدازظهر
d300
68°
68°
45%
0 in
201
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر
d300
68°
68°
44%
0 in
199
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
68°
68°
44%
0 in
189
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
66°
66°
44%
0 in
175
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
66°
66°
46%
0 in
158
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d400
64°
64°
52%
0 in
191
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ بعدازظهر
d410
61°
61°
63%
0 in
250
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ بعدازظهر
d410
59°
59°
76%
0.01 in
277
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 57%
۹ بعدازظهر
n420
57°
57°
84%
0.02 in
299
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 83%
۱۰ بعدازظهر
n430
55°
55°
91%
0.05 in
315
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر
n430
54°
52°
92%
0.04 in
326
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Wysoka Stara را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه