Wysoka Stara پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۱
15 h 22 min
۴:۵۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
65%
0 in
150
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
69%
0 in
149
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
54°
50°
72%
0 in
148
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
52°
48°
76%
0 in
146
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
52°
48°
79%
0 in
144
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
50°
46°
82%
0 in
142
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
52°
48°
80%
0 in
140
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
52°
75%
0 in
138
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
59°
57°
68%
0 in
136
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
63°
61°
63%
0 in
137
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
58%
0 in
138
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
54%
0 in
139
16
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
72°
72°
52%
0 in
139
16
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
73°
73°
50%
0 in
138
16
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
75°
75°
48%
0 in
137
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
75°
48%
0 in
135
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
75°
48%
0 in
133
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
75°
75°
50%
0 in
131
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
73°
75°
55%
0 in
130
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
72°
58%
0 in
129
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
59%
0 in
128
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
64°
64°
59%
0 in
129
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
61°
59%
0 in
130
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
59°
57°
58%
0 in
131
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Wysoka Stara را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه