Puchały پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
مرداد ۴
15 h 49 min
۴:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۳۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
70°
73°
75%
0.01 in
130
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ قبل‌ازظهر
n410
70°
73°
79%
0.01 in
123
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 45%
۲ قبل‌ازظهر
n410
70°
73°
82%
0 in
110
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 48%
۳ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
84%
0 in
105
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۴ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
84%
0 in
101
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 39%
۵ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
85%
0 in
108
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
83%
0 in
120
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 28%
۷ قبل‌ازظهر
d100
70°
73°
79%
0 in
121
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ قبل‌ازظهر
d210
72°
75°
74%
0 in
128
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d310
73°
77°
71%
0.01 in
133
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ قبل‌ازظهر
d340
75°
79°
69%
0.03 in
156
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۱ قبل‌ازظهر
d320
75°
79°
70%
0.02 in
146
9
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 53%
۰ بعدازظهر
d410
79°
82°
63%
0 in
145
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 53%
۱ بعدازظهر
d410
79°
82°
62%
0 in
148
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
۲ بعدازظهر
d310
79°
82°
65%
0.01 in
153
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 52%
۳ بعدازظهر
d310
81°
84°
63%
0 in
151
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 60%
۴ بعدازظهر
d340
81°
84°
67%
0.07 in
148
11
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 68%
۵ بعدازظهر
d430
75°
81°
91%
0.18 in
145
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 77%
۶ بعدازظهر
d320
73°
79°
91%
0.02 in
138
7
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 78%
۷ بعدازظهر
d310
73°
79°
91%
0 in
165
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 79%
۸ بعدازظهر
d340
72°
77°
93%
0.06 in
176
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 80%
۹ بعدازظهر
n320
70°
75°
95%
0.02 in
156
4
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 70%
۱۰ بعدازظهر
n200
68°
72°
94%
0 in
176
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 60%
۱۱ بعدازظهر
n200
68°
72°
94%
0 in
191
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Puchały را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه