Podreżewo پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۲
15 h 39 min
۴:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۲۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
57°
56%
0 in
129
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
54°
55%
0 in
128
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
55%
0 in
127
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
56%
0 in
125
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
52°
58%
0 in
124
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
54°
50°
61%
0 in
122
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
55°
52°
65%
0 in
123
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
57°
55°
66%
0 in
123
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
59°
64%
0 in
123
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
61%
0 in
123
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
58%
0 in
123
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
72°
73°
55%
0 in
123
13
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
73°
75°
53%
0 in
122
16
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
73°
75°
53%
0 in
122
16
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
73°
75°
53%
0 in
121
16
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
73°
73°
51%
0 in
119
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
73°
73°
52%
0 in
118
16
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
72°
73°
55%
0 in
116
16
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
70°
72°
60%
0 in
115
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
68°
70°
60%
0 in
113
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
64°
64°
55%
0 in
111
13
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
63°
61°
54%
0 in
112
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
59°
57°
56%
0 in
113
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
57°
55°
59%
0 in
115
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Podreżewo را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه