Podreżewo پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۰
15 h 32 min
۴:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
50°
46°
61%
0 in
160
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
48°
43°
65%
0 in
161
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
46°
43°
70%
0 in
162
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
46°
43°
73%
0 in
159
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
46°
43°
75%
0 in
156
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
46°
43°
77%
0 in
153
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
46°
43°
75%
0 in
153
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
50°
46°
72%
0 in
154
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
54°
50°
66%
0 in
154
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
57°
55°
61%
0 in
152
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
61°
59°
56%
0 in
151
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
52%
0 in
149
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
66°
66°
49%
0 in
150
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
68°
68°
47%
0 in
151
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
70°
70°
45%
0 in
152
16
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
72°
72°
45%
0 in
149
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
72°
72°
45%
0 in
146
13
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
72°
72°
49%
0 in
142
13
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
70°
70°
54%
0 in
142
13
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
66°
66°
56%
0 in
142
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
64°
64°
57%
0 in
143
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
63°
61°
58%
0 in
143
13
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
61°
59°
60%
0 in
144
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
59°
57°
62%
0 in
144
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Podreżewo را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه