Nakły پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
بهمن ۵
8 h 32 min
۷:۳۰ قبل‌ازظهر
۴:۰۲ بعدازظهر
۷ قبل‌ازظهر
n400
32°
32°
95%
0 in
88
2
پوشیده از ابر
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
34°
34°
94%
0 in
55
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
34°
34°
93%
0.01 in
36
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ قبل‌ازظهر
d421
34°
30°
93%
0.01 in
27
4
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۱ قبل‌ازظهر
d421
34°
30°
93%
0.01 in
30
4
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 58%
۰ بعدازظهر
d421
34°
30°
93%
0.01 in
33
4
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 85%
۱ بعدازظهر
d421
34°
30°
93%
0.01 in
36
4
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 67%
۲ بعدازظهر
d411
34°
30°
94%
0 in
38
4
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 48%
۳ بعدازظهر
d411
34°
28°
95%
0 in
40
7
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 46%
۴ بعدازظهر
d421
34°
28°
96%
0.01 in
42
7
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 72%
۵ بعدازظهر
n431
34°
30°
97%
0.03 in
27
4
پوشیده از ابر و برف آبکی
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
n431
34°
34°
97%
0.04 in
353
2
پوشیده از ابر و برف آبکی
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 86%
۷ بعدازظهر
n421
34°
34°
98%
0.01 in
307
2
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 62%
۸ بعدازظهر
n400
34°
30°
97%
0 in
257
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 26%
۹ بعدازظهر
n400
34°
28°
96%
0 in
236
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ بعدازظهر
n400
34°
27°
95%
0 in
226
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
34°
27°
93%
0 in
223
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Nakły را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه