Celbuda پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
15 h 22 min
۴:۵۹ قبل‌ازظهر
۸:۲۱ بعدازظهر
۷ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
74%
0 in
237
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
68%
0 in
238
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
62%
0 in
238
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
68°
68°
54%
0 in
250
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
70°
70°
50%
0 in
249
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
70°
70°
50%
0 in
247
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
72°
72°
48%
0 in
248
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
72°
72°
46%
0 in
249
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
72°
72°
46%
0 in
248
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
72°
72°
46%
0 in
242
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
72°
72°
47%
0 in
230
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ بعدازظهر
d300
72°
72°
53%
0 in
209
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
70°
72°
68%
0 in
196
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
68°
70°
78%
0 in
198
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
64°
66°
84%
0 in
187
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
61°
61°
89%
0 in
177
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
59°
59°
90%
0 in
173
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Celbuda را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه