Celbuda پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
15 h 44 min
۴:۴۸ قبل‌ازظهر
۸:۳۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
196
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۱ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
186
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
95%
0 in
178
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
176
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
170
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d100
64°
66°
96%
0 in
179
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
66°
70°
94%
0 in
195
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
70°
73°
92%
0 in
198
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ قبل‌ازظهر
d300
72°
75°
86%
0 in
213
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ قبل‌ازظهر
d300
73°
77°
80%
0 in
216
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
75%
0 in
207
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 49%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
73°
77°
69%
0 in
219
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 64%
۰ بعدازظهر
d310
75°
79°
66%
0.01 in
222
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 61%
۱ بعدازظهر
d310
77°
79°
63%
0 in
220
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 58%
۲ بعدازظهر
d210
79°
81°
60%
0 in
238
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۳ بعدازظهر
d340
81°
84°
65%
0.03 in
281
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 56%
۴ بعدازظهر
d220
79°
84°
74%
0.03 in
279
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 58%
۵ بعدازظهر
d100
77°
81°
71%
0 in
243
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 59%
۶ بعدازظهر
d000
75°
79°
69%
0 in
252
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 48%
۷ بعدازظهر
d100
75°
79°
71%
0 in
229
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 38%
۸ بعدازظهر
d200
72°
75°
81%
0 in
234
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 28%
۹ بعدازظهر
n200
70°
73°
86%
0 in
240
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۰ بعدازظهر
n100
68°
72°
87%
0 in
268
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۱ بعدازظهر
n100
68°
72°
92%
0 in
262
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Celbuda را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه