Celbuda پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
مرداد ۹
15 h 32 min
۴:۵۴ قبل‌ازظهر
۸:۲۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
76%
0 in
202
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
79%
0 in
205
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
80%
0 in
184
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
80%
0 in
160
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
83%
0 in
166
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
83%
0 in
166
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
86%
0 in
163
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
84%
0 in
180
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d340
68°
70°
77%
0.01 in
206
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d340
70°
73°
86%
0.11 in
198
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ قبل‌ازظهر
d340
73°
79°
85%
0.10 in
169
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۱ قبل‌ازظهر
d220
75°
79°
74%
0.01 in
202
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
۰ بعدازظهر
d210
75°
77°
64%
0 in
227
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 33%
۱ بعدازظهر
d300
77°
79°
55%
0 in
246
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
۲ بعدازظهر
d310
79°
79°
48%
0.01 in
270
11
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 43%
۳ بعدازظهر
d200
79°
79°
46%
0 in
279
11
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۴ بعدازظهر
d100
79°
79°
45%
0 in
287
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۵ بعدازظهر
d000
79°
79°
43%
0 in
295
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 46%
۶ بعدازظهر
d000
77°
77°
48%
0 in
299
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 37%
۷ بعدازظهر
d000
73°
73°
52%
0 in
307
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۸ بعدازظهر
d000
72°
73°
56%
0 in
322
4
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 19%
۹ بعدازظهر
n000
68°
70°
61%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ بعدازظهر
n100
66°
68°
66%
0 in
296
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
64°
66°
71%
0 in
280
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Celbuda را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه