Celbuda پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
15 h 25 min
۴:۵۷ قبل‌ازظهر
۸:۲۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n420
63°
61°
93%
0.02 in
221
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 88%
۱ قبل‌ازظهر
n210
63°
61°
92%
0.01 in
290
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 83%
۲ قبل‌ازظهر
n210
63°
61°
91%
0.01 in
283
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 78%
۳ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
90%
0 in
279
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 75%
۴ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
89%
0 in
274
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 73%
۵ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
88%
0 in
269
11
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 70%
۶ قبل‌ازظهر
d410
59°
57°
88%
0 in
266
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 72%
۷ قبل‌ازظهر
d410
59°
57°
88%
0 in
262
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 73%
۸ قبل‌ازظهر
d410
59°
57°
87%
0 in
258
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 75%
۹ قبل‌ازظهر
d310
63°
63°
84%
0 in
258
9
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 74%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
64°
66°
80%
0 in
258
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 73%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
66°
68°
76%
0 in
258
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 72%
۰ بعدازظهر
d220
66°
68°
74%
0.02 in
259
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 74%
۱ بعدازظهر
d220
68°
70°
71%
0.02 in
260
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 77%
۲ بعدازظهر
d220
70°
72°
68%
0.02 in
261
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 79%
۳ بعدازظهر
d210
70°
72°
67%
0 in
262
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 78%
۴ بعدازظهر
d210
70°
72°
65%
0 in
264
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 77%
۵ بعدازظهر
d310
70°
72°
64%
0 in
265
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 76%
۶ بعدازظهر
d200
70°
72°
65%
0 in
268
9
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 69%
۷ بعدازظهر
d100
68°
70°
66%
0 in
273
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 62%
۸ بعدازظهر
d100
68°
70°
67%
0 in
279
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 55%
۹ بعدازظهر
n100
66°
68°
71%
0 in
270
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۰ بعدازظهر
n100
64°
66°
75%
0 in
260
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۱ بعدازظهر
n100
63°
63°
78%
0 in
250
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Celbuda را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه