Strellc i Epërm پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 37 min
۵:۲۶ قبل‌ازظهر
۸:۰۳ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n000
72°
72°
53%
0 in
274
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
72°
72°
51%
0 in
274
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
73°
73°
47%
0 in
272
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
73°
73°
44%
0 in
277
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
44%
0 in
278
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
50%
0 in
246
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
50%
0 in
144
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
75°
75°
45%
0 in
115
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
77°
43%
0 in
148
0
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
81°
81°
41%
0 in
124
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d210
82°
82°
43%
0.01 in
160
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d210
86°
86°
41%
0.01 in
166
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d210
88°
88°
40%
0.01 in
23
0
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d210
86°
86°
40%
0.01 in
149
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d220
84°
84°
44%
0.03 in
291
0
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
86°
86°
44%
0 in
151
0
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
86°
88°
54%
0 in
56
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
82°
86°
61%
0 in
352
0
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
79°
81°
59%
0 in
284
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
77°
79°
58%
0 in
277
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
75°
77°
56%
0 in
281
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
73°
75°
54%
0 in
279
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Strellc i Epërm را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه