Strellc i Epërm پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 24 min
۵:۳۲ قبل‌ازظهر
۷:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
45%
0 in
277
2
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
40%
0 in
289
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
66°
43%
0 in
296
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
70°
70°
41%
0 in
298
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
72°
72°
38%
0 in
299
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
70°
41%
0 in
308
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
46%
0 in
301
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
57%
0 in
26
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
49%
0 in
48
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
48%
0 in
84
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
73°
45%
0 in
106
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
77°
77°
42%
0 in
133
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
81°
81°
40%
0 in
152
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
86°
86°
34%
0 in
159
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
88°
88°
30%
0 in
172
4
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
88°
88°
30%
0 in
200
4
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
84°
84°
34%
0 in
202
7
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
82°
82°
37%
0 in
203
7
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
82°
82°
40%
0 in
195
7
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
79°
79°
49%
0 in
189
4
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n200
79°
79°
50%
0 in
191
4
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
75°
77°
52%
0 in
209
4
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
73°
75°
55%
0 in
238
4
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
70°
72°
60%
0 in
260
2
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Strellc i Epërm را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه