Strellc i Epërm پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
14 h 22 min
۵:۳۳ قبل‌ازظهر
۷:۵۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
68°
70°
62%
0 in
282
2
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
62%
0 in
278
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
60%
0 in
277
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
64°
56%
0 in
292
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
64°
54%
0 in
295
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
64°
50%
0 in
300
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
44%
0 in
305
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
66°
66°
50%
0 in
328
0
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
68°
68°
43%
0 in
49
0
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
42%
0 in
77
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
75°
42%
0 in
121
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
79°
79°
40%
0 in
131
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
82°
82°
36%
0 in
136
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
86°
86°
33%
0 in
148
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
88°
88°
31%
0 in
182
4
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
88°
88°
31%
0 in
205
4
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d210
88°
88°
32%
0 in
207
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
88°
88°
34%
0 in
197
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
86°
86°
37%
0 in
198
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
84°
84°
48%
0 in
198
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
81°
81°
47%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
75°
77°
52%
0 in
256
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
75°
53%
0 in
265
2
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
72°
73°
54%
0 in
274
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Strellc i Epërm را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه