Strellc i Epërm پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 33 min
۵:۲۸ قبل‌ازظهر
۸:۰۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
72°
72°
44%
0 in
283
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
70°
70°
42%
0 in
281
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
70°
70°
40%
0 in
279
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
37%
0 in
277
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
36%
0 in
276
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
70°
36%
0 in
275
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
33%
0 in
272
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
48%
0 in
255
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
73°
73°
46%
0 in
177
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
77°
77°
37%
0 in
116
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
81°
81°
36%
0 in
125
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
84°
84°
34%
0 in
135
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
88°
88°
31%
0 in
147
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
90°
90°
28%
0 in
159
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
91°
91°
26%
0 in
173
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
93°
93°
25%
0 in
184
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
93°
93°
25%
0 in
191
7
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
91°
91°
27%
0 in
196
4
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
90°
90°
34%
0 in
196
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
84°
84°
47%
0 in
219
2
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
79°
79°
44%
0 in
257
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
77°
77°
44%
0 in
272
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
75°
75°
45%
0 in
285
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
72°
45%
0 in
295
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Strellc i Epërm را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه