Strellc i Epërm پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
مرداد ۹
14 h 31 min
۵:۲۹ قبل‌ازظهر
۸:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
70°
42%
0 in
288
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
40%
0 in
281
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
66°
38%
0 in
278
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
37%
0 in
275
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
37%
0 in
273
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
68°
68°
36%
0 in
271
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
37%
0 in
265
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
38%
0 in
249
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
39%
0 in
180
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
75°
75°
36%
0 in
139
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
79°
79°
34%
0 in
129
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
82°
82°
31%
0 in
124
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
86°
86°
29%
0 in
133
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
90°
90°
27%
0 in
140
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
91°
91°
25%
0 in
145
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
91°
91°
26%
0 in
158
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
93°
93°
27%
0 in
174
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
93°
93°
28%
0 in
189
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
90°
90°
32%
0 in
211
2
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
86°
86°
37%
0 in
240
2
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
82°
82°
42%
0 in
265
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
79°
79°
42%
0 in
274
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
77°
77°
43%
0 in
283
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
73°
73°
43%
0 in
294
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Strellc i Epërm را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه