Sūrat پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
13 h 3 min
۶:۱۲ قبل‌ازظهر
۷:۱۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
81°
88°
87%
0.01 in
241
13
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 64%
۱ قبل‌ازظهر
n310
81°
88°
87%
0.01 in
239
13
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 68%
۲ قبل‌ازظهر
n410
79°
86°
87%
0.01 in
242
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 72%
۳ قبل‌ازظهر
n410
81°
88°
85%
0.01 in
246
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 72%
۴ قبل‌ازظهر
n410
81°
88°
88%
0.01 in
246
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 72%
۵ قبل‌ازظهر
n410
81°
88°
87%
0.01 in
246
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 73%
۶ قبل‌ازظهر
d410
81°
88°
88%
0.01 in
244
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 70%
۷ قبل‌ازظهر
d410
81°
88°
88%
0 in
243
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 68%
۸ قبل‌ازظهر
d410
82°
90°
86%
0 in
245
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 66%
۹ قبل‌ازظهر
d410
82°
90°
83%
0.01 in
245
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 62%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
84°
91°
79%
0 in
245
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 58%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
84°
91°
78%
0.01 in
245
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 54%
۰ بعدازظهر
d310
84°
91°
79%
0 in
238
16
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 52%
۱ بعدازظهر
d310
86°
93°
78%
0 in
234
16
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 49%
۲ بعدازظهر
d300
86°
93°
79%
0 in
229
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 47%
۳ بعدازظهر
d300
86°
93°
79%
0 in
229
18
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 43%
۴ بعدازظهر
d300
84°
91°
81%
0 in
229
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 39%
۵ بعدازظهر
d300
84°
91°
84%
0 in
231
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ بعدازظهر
d300
82°
90°
86%
0 in
229
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ بعدازظهر
n300
82°
90°
87%
0 in
229
13
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 25%
۸ بعدازظهر
n300
82°
90°
87%
0 in
232
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ بعدازظهر
n300
82°
91°
88%
0 in
235
16
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۰ بعدازظهر
n300
82°
91°
88%
0 in
236
16
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۱ بعدازظهر
n300
82°
91°
89%
0 in
237
16
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 37%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Sūrat را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه