Sūrat پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
مرداد ۸
13 h 7 min
۶:۱۱ قبل‌ازظهر
۷:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
82°
90°
86%
0 in
231
16
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 71%
۱ قبل‌ازظهر
n410
82°
91°
88%
0 in
234
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 75%
۲ قبل‌ازظهر
n420
82°
91°
90%
0.01 in
236
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 79%
۳ قبل‌ازظهر
n420
82°
91°
91%
0.03 in
235
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 78%
۴ قبل‌ازظهر
n430
82°
91°
91%
0.05 in
236
16
پوشیده از ابر و باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 78%
۵ قبل‌ازظهر
n430
82°
91°
91%
0.06 in
236
16
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 77%
۶ قبل‌ازظهر
d430
82°
91°
91%
0.05 in
236
16
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 76%
۷ قبل‌ازظهر
d420
82°
91°
89%
0.02 in
235
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 75%
۸ قبل‌ازظهر
d420
82°
91°
88%
0.01 in
234
18
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 74%
۹ قبل‌ازظهر
d310
82°
90°
86%
0 in
232
18
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 76%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
84°
91°
82%
0 in
234
22
ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 78%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
84°
91°
83%
0.01 in
237
22
ابری و باران سبک
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 79%
۰ بعدازظهر
d320
82°
90°
87%
0.02 in
237
22
ابری و رگبار
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 78%
۱ بعدازظهر
d310
84°
91°
84%
0.01 in
237
25
ابری و باران سبک
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 77%
۲ بعدازظهر
d310
84°
91°
82%
0.01 in
236
25
ابری و باران سبک
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 76%
۳ بعدازظهر
d310
84°
91°
81%
0 in
237
25
ابری و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 68%
۴ بعدازظهر
d300
84°
91°
83%
0 in
236
22
ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 61%
۵ بعدازظهر
d200
84°
91°
83%
0 in
234
22
تا قسمتی ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 54%
۶ بعدازظهر
d200
82°
90°
84%
0 in
234
20
تا قسمتی ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 46%
۷ بعدازظهر
n200
82°
90°
84%
0 in
235
18
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 39%
۸ بعدازظهر
n200
82°
90°
84%
0 in
239
18
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 31%
۹ بعدازظهر
n200
82°
90°
86%
0 in
238
16
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۰ بعدازظهر
n200
82°
90°
86%
0 in
239
16
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۱ بعدازظهر
n300
82°
90°
87%
0 in
238
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 33%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Sūrat را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه