Sūrat پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
13 h 7 min
۶:۱۱ قبل‌ازظهر
۷:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
81°
88°
87%
0.01 in
236
16
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 76%
۱ قبل‌ازظهر
n310
82°
90°
87%
0.01 in
240
16
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 77%
۲ قبل‌ازظهر
n310
81°
88°
89%
0.01 in
240
16
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 77%
۳ قبل‌ازظهر
n420
82°
91°
89%
0.02 in
240
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 79%
۴ قبل‌ازظهر
n420
81°
88°
90%
0.02 in
240
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 80%
۵ قبل‌ازظهر
n420
82°
91°
90%
0.03 in
239
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 81%
۶ قبل‌ازظهر
d420
82°
91°
89%
0.02 in
241
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 79%
۷ قبل‌ازظهر
d410
82°
91°
88%
0.01 in
244
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 77%
۸ قبل‌ازظهر
d310
82°
90°
87%
0.01 in
244
18
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 75%
۹ قبل‌ازظهر
d310
82°
90°
85%
0.01 in
242
18
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 78%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
84°
93°
85%
0.01 in
241
20
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 80%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
84°
91°
82%
0 in
238
20
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 83%
۰ بعدازظهر
d400
84°
91°
83%
0 in
235
20
پوشیده از ابر
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 83%
۱ بعدازظهر
d410
84°
91°
81%
0.01 in
234
20
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 82%
۲ بعدازظهر
d300
84°
91°
79%
0 in
235
22
ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 81%
۳ بعدازظهر
d410
84°
91°
79%
0.01 in
239
22
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 74%
۴ بعدازظهر
d410
84°
91°
81%
0.01 in
239
20
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 66%
۵ بعدازظهر
d310
84°
91°
82%
0 in
238
20
ابری و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 59%
۶ بعدازظهر
d300
82°
90°
83%
0 in
239
18
ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 50%
۷ بعدازظهر
n300
82°
90°
84%
0 in
241
18
ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 42%
۸ بعدازظهر
n300
82°
90°
85%
0 in
242
18
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 33%
۹ بعدازظهر
n300
82°
90°
85%
0 in
242
18
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ بعدازظهر
n300
82°
90°
86%
0 in
244
16
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۱ بعدازظهر
n300
82°
90°
87%
0 in
244
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 35%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Sūrat را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه