Sūrat پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
مرداد ۹
13 h 6 min
۶:۱۱ قبل‌ازظهر
۷:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
82°
91°
88%
0 in
233
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 40%
۱ قبل‌ازظهر
n300
82°
90°
87%
0 in
232
16
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 46%
۲ قبل‌ازظهر
n300
82°
90°
87%
0 in
231
16
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 51%
۳ قبل‌ازظهر
n310
82°
90°
87%
0 in
233
16
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 54%
۴ قبل‌ازظهر
n310
82°
90°
87%
0 in
234
16
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 58%
۵ قبل‌ازظهر
n310
82°
91°
88%
0 in
235
16
ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 61%
۶ قبل‌ازظهر
d310
82°
90°
86%
0 in
238
18
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 70%
۷ قبل‌ازظهر
d310
82°
90°
84%
0 in
241
18
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 79%
۸ قبل‌ازظهر
d310
82°
90°
82%
0 in
243
20
ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 88%
۹ قبل‌ازظهر
d310
84°
91°
80%
0 in
241
20
ابری و باران سبک
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
84°
91°
79%
0 in
239
22
ابری و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
84°
91°
77%
0 in
238
22
ابری و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d300
84°
91°
77%
0 in
237
22
ابری
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی 85%
۱ بعدازظهر
d300
86°
93°
77%
0 in
236
22
ابری
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی 78%
۲ بعدازظهر
d300
86°
93°
78%
0 in
235
22
ابری
تندباد 45 mph
احتمال بارندگی 70%
۳ بعدازظهر
d300
84°
91°
79%
0 in
235
22
ابری
تندباد 45 mph
احتمال بارندگی 55%
۴ بعدازظهر
d400
84°
91°
80%
0 in
235
22
پوشیده از ابر
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی 40%
۵ بعدازظهر
d400
82°
90°
82%
0 in
234
20
پوشیده از ابر
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی 25%
۶ بعدازظهر
d300
82°
90°
83%
0 in
234
20
ابری
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی 22%
۷ بعدازظهر
n300
82°
90°
84%
0 in
234
20
ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ بعدازظهر
n300
82°
90°
85%
0 in
234
20
ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ بعدازظهر
n300
82°
90°
85%
0 in
235
20
ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ بعدازظهر
n300
82°
90°
85%
0 in
236
18
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۱ بعدازظهر
n300
82°
90°
85%
0 in
237
18
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 48%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Sūrat را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه