Rājnagar پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
13 h 21 min
۵:۳۵ قبل‌ازظهر
۶:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
81°
88°
81%
0 in
248
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 63%
۱ قبل‌ازظهر
n400
81°
88°
81%
0 in
241
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 68%
۲ قبل‌ازظهر
n410
81°
88°
82%
0 in
244
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 73%
۳ قبل‌ازظهر
n420
79°
86°
84%
0.01 in
249
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 80%
۴ قبل‌ازظهر
n420
79°
86°
89%
0.03 in
247
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 87%
۵ قبل‌ازظهر
n420
77°
84°
89%
0.02 in
248
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر
d420
77°
84°
90%
0.03 in
252
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر
d430
77°
84°
91%
0.04 in
251
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ قبل‌ازظهر
d430
79°
86°
91%
0.06 in
245
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d430
79°
86°
89%
0.05 in
246
13
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
81°
88°
86%
0.02 in
250
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
81°
88°
83%
0.01 in
255
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d420
81°
88°
82%
0.02 in
253
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d430
82°
90°
86%
0.04 in
248
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d430
82°
91°
88%
0.11 in
252
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d430
81°
88°
87%
0.05 in
249
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d410
81°
88°
84%
0.01 in
249
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 90%
۵ بعدازظهر
d410
79°
84°
80%
0 in
251
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 88%
۶ بعدازظهر
d410
79°
84°
81%
0 in
243
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 84%
۷ بعدازظهر
n410
79°
84°
83%
0 in
237
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 80%
۸ بعدازظهر
n410
79°
86°
85%
0 in
230
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 76%
۹ بعدازظهر
n410
79°
86°
86%
0 in
232
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 67%
۱۰ بعدازظهر
n400
79°
86°
86%
0 in
235
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۱۱ بعدازظهر
n400
79°
86°
86%
0 in
236
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Rājnagar را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه