Surgut پیش بینی ساعتی

 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
Tuesday
May 18
17 h 41 min
3:12 AM
8:53 PM
12 AM
n420
48°
45°
96%
0.01 in
59
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 68%
1 AM
n400
48°
43°
96%
0 in
59
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
2 AM
n400
46°
41°
95%
0 in
59
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
3 AM
n410
46°
41°
95%
0 in
57
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 16%
4 AM
d410
46°
43°
95%
0 in
54
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 24%
5 AM
d410
45°
39°
94%
0 in
52
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
6 AM
d410
46°
43°
93%
0 in
49
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
7 AM
d400
45°
39°
91%
0 in
46
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
8 AM
d300
46°
41°
82%
0 in
44
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
9 AM
d300
50°
46°
72%
0 in
42
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
10 AM
d300
52°
48°
62%
0 in
40
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
11 AM
d200
52°
48°
55%
0 in
39
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
12 PM
d200
54°
50°
51%
0 in
37
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
1 PM
d400
55°
52°
50%
0 in
35
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
2 PM
d100
55°
52°
48%
0 in
33
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
3 PM
d000
57°
55°
45%
0 in
30
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
4 PM
d100
57°
55°
45%
0 in
27
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
5 PM
d200
55°
52°
47%
0 in
24
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
6 PM
d200
54°
50°
49%
0 in
22
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
7 PM
d300
52°
48°
51%
0 in
19
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
8 PM
d200
50°
46°
57%
0 in
15
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
9 PM
n300
48°
45°
61%
0 in
12
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
10 PM
n300
46°
43°
62%
0 in
9
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
11 PM
n300
46°
43°
63%
0 in
6
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Surgut را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه