Novosibirsk پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
چهارشنبه
تیر ۲
17 h 22 min
۴:۴۸ قبل‌ازظهر
۱۰:۱۱ بعدازظهر
۷ قبل‌ازظهر
d400
52°
50°
92%
0 in
296
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۸ قبل‌ازظهر
d410
52°
50°
90%
0 in
289
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d410
54°
54°
90%
0 in
280
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
55°
55°
85%
0 in
277
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
74%
0 in
239
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
59°
59°
66%
0 in
236
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d210
59°
59°
65%
0 in
210
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۲ بعدازظهر
d200
61°
61°
62%
0 in
168
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ بعدازظهر
d300
61°
61°
54%
0 in
174
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 39%
۴ بعدازظهر
d310
61°
61°
53%
0 in
209
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
۵ بعدازظهر
d410
59°
59°
54%
0 in
228
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۶ بعدازظهر
d300
59°
59°
57%
0 in
186
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ بعدازظهر
d200
59°
59°
56%
0 in
146
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۸ بعدازظهر
d410
57°
55°
63%
0 in
143
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۹ بعدازظهر
d300
57°
57°
73%
0 in
131
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۰ بعدازظهر
d300
55°
55°
80%
0 in
118
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۱ بعدازظهر
n000
54°
54°
86%
0 in
102
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Novosibirsk را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه