Atambua پیش بینی ساعتی

 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
Monday
January 25
12 h 32 min
5:36 AM
6:09 PM
1 PM
d420
82°
91°
90%
0.03 in
307
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 69%
2 PM
d420
82°
91°
91%
0.02 in
303
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 69%
3 PM
d420
82°
91°
90%
0.02 in
301
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 64%
4 PM
d410
82°
91°
88%
0.01 in
299
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 64%
5 PM
d420
82°
90°
87%
0.02 in
297
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 78%
6 PM
d420
81°
88°
89%
0.01 in
302
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 67%
7 PM
n410
81°
88°
90%
0.01 in
309
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 62%
8 PM
n420
79°
86°
92%
0.01 in
326
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 64%
9 PM
n410
79°
86°
94%
0.01 in
322
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 68%
10 PM
n430
77°
84°
96%
0.05 in
319
2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 79%
11 PM
n430
77°
84°
97%
0.04 in
316
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 90%

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Atambua را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه