Tiksi پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
اردیبهشت ۱۸
22 h 9 min
۱:۲۰ قبل‌ازظهر
۱۱:۲۹ بعدازظهر
۱ قبل‌ازظهر
n400
18°
92%
0 in
60
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ قبل‌ازظهر
d412
18°
93%
0 in
54
7
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۳ قبل‌ازظهر
d412
18°
93%
0 in
48
7
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۴ قبل‌ازظهر
d412
18°
94%
0 in
46
7
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ قبل‌ازظهر
d400
18°
94%
0 in
44
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
d400
18°
93%
0 in
42
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ قبل‌ازظهر
d400
18°
92%
0 in
43
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ قبل‌ازظهر
d400
18°
93%
0 in
44
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ قبل‌ازظهر
d400
18°
93%
0 in
44
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
18°
92%
0 in
45
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
19°
10°
92%
0 in
46
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۰ بعدازظهر
d400
19°
10°
90%
0 in
47
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
19°
10°
88%
0 in
56
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
21°
16°
88%
0 in
67
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
21°
16°
86%
0 in
78
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
23°
14°
86%
0 in
89
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
23°
14°
86%
0 in
99
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d400
23°
14°
85%
0 in
107
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d400
23°
14°
86%
0 in
105
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d400
23°
14°
89%
0 in
104
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d400
23°
14°
91%
0 in
102
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d400
21°
10°
93%
0 in
108
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
d400
21°
10°
92%
0 in
113
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tiksi را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه