Tiksi پیش بینی ساعتی

 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
Sunday
May 16
خورشید غروب نکرده است
12 AM
d400
32°
23°
90%
0 in
305
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
1 AM
d400
28°
19°
88%
0 in
315
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
2 AM
d400
28°
21°
88%
0 in
331
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
3 AM
d400
27°
19°
90%
0 in
357
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
4 AM
d400
27°
18°
91%
0 in
5
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
5 AM
d400
27°
18°
91%
0 in
11
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
6 AM
d400
27°
16°
93%
0 in
15
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
7 AM
d400
27°
16°
93%
0 in
21
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
8 AM
d300
27°
16°
92%
0 in
29
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
9 AM
d400
27°
18°
93%
0 in
38
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
10 AM
d400
27°
18°
93%
0 in
43
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
11 AM
d400
27°
18°
93%
0 in
47
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
12 PM
d400
27°
18°
93%
0 in
52
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
1 PM
d400
27°
18°
94%
0 in
53
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
2 PM
d400
27°
19°
94%
0 in
54
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
3 PM
d400
28°
21°
94%
0 in
54
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
4 PM
d300
28°
21°
94%
0 in
56
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
5 PM
d300
28°
23°
93%
0 in
59
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
6 PM
d300
28°
23°
95%
0 in
63
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
7 PM
d100
28°
23°
96%
0 in
68
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
8 PM
d000
28°
28°
97%
0 in
74
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
9 PM
d000
28°
28°
98%
0 in
80
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
10 PM
d000
27°
27°
98%
0 in
46
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
11 PM
d000
25°
19°
98%
0 in
19
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tiksi را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه