Tiksi پیش بینی ساعتی

 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
Tuesday
May 18
خورشید غروب نکرده است
12 AM
d400
28°
19°
97%
0 in
15
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
1 AM
d400
27°
18°
97%
0 in
21
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
2 AM
d400
27°
18°
97%
0 in
26
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
3 AM
d400
25°
16°
97%
0 in
32
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
4 AM
d400
25°
16°
97%
0 in
34
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
5 AM
d400
27°
16°
97%
0 in
36
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
6 AM
d400
27°
16°
97%
0 in
37
11
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
7 AM
d400
27°
16°
97%
0 in
40
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
8 AM
d400
27°
16°
98%
0 in
43
13
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
9 AM
d400
27°
16°
98%
0 in
45
13
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
10 AM
d400
27°
16°
97%
0 in
49
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
11 AM
d400
27°
16°
97%
0 in
52
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
12 PM
d400
27°
14°
97%
0 in
56
16
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
1 PM
d400
27°
16°
97%
0 in
57
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
2 PM
d400
27°
16°
96%
0 in
59
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
3 PM
d400
27°
16°
96%
0 in
61
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
4 PM
d400
27°
16°
97%
0 in
58
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
5 PM
d400
28°
18°
97%
0 in
55
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
6 PM
d400
28°
18°
98%
0 in
52
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 12%
7 PM
d400
28°
18°
98%
0 in
50
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
8 PM
d400
28°
18°
98%
0 in
47
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
9 PM
d400
28°
18°
98%
0 in
45
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 17%
10 PM
d400
27°
16°
98%
0 in
46
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
11 PM
d400
27°
16°
98%
0 in
47
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 21%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tiksi را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه