Tiksi پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
اردیبهشت ۲۵
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d400
27°
18°
99%
0 in
119
9
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
d400
25°
16°
98%
0 in
122
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
d400
25°
16°
97%
0 in
126
9
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
d300
25°
16°
97%
0 in
129
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
d300
25°
16°
96%
0 in
134
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d300
27°
18°
95%
0 in
139
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
27°
18°
94%
0 in
144
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
28°
19°
85%
0 in
159
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
30°
21°
76%
0 in
173
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
32°
23°
67%
0 in
184
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
32°
23°
67%
0 in
190
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
34°
25°
67%
0 in
196
13
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۰ بعدازظهر
d300
34°
25°
67%
0 in
200
13
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۱ بعدازظهر
d400
34°
25°
71%
0 in
212
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 28%
۲ بعدازظهر
d400
34°
25°
76%
0 in
224
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۳ بعدازظهر
d400
34°
25°
81%
0 in
235
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 27%
۴ بعدازظهر
d400
32°
23°
83%
0 in
242
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۵ بعدازظهر
d400
32°
23°
86%
0 in
249
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 22%
۶ بعدازظهر
d400
32°
23°
89%
0 in
256
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ بعدازظهر
d400
32°
23°
86%
0 in
262
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ بعدازظهر
d400
30°
19°
83%
0 in
268
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ بعدازظهر
d400
30°
19°
80%
0 in
274
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۰ بعدازظهر
d400
28°
18°
80%
0 in
279
13
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ بعدازظهر
d400
28°
19°
81%
0 in
285
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Tiksi را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه