Adelaide پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
بهمن ۵
14 h 2 min
۶:۲۶ قبل‌ازظهر
۸:۲۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
88°
88°
23%
0 in
99
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
88°
88°
23%
0 in
95
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
88°
88°
22%
0 in
86
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
88°
88°
21%
0 in
77
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
88°
88°
19%
0 in
69
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
88°
88°
18%
0 in
62
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
90°
90°
16%
0 in
55
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
90°
90°
14%
0 in
47
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
93°
93°
13%
0 in
40
13
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
97°
97°
12%
0 in
33
13
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
99°
99°
11%
0 in
25
13
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
100°
100°
11%
0 in
2
11
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
102°
102°
10%
0 in
330
9
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
104°
104°
10%
0 in
302
11
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
104°
104°
11%
0 in
288
9
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
102°
102°
12%
0 in
268
9
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
102°
102°
14%
0 in
244
9
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
100°
100°
14%
0 in
231
7
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
100°
100°
14%
0 in
205
4
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
99°
99°
15%
0 in
167
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n300
97°
97°
15%
0 in
123
4
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
93°
93°
16%
0 in
102
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
91°
91°
17%
0 in
92
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
91°
91°
18%
0 in
78
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Adelaide را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه