Ust-Nera پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
اسفند ۱۵
10 h 29 min
۸:۲۴ قبل‌ازظهر
۶:۵۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
-36°
-53°
67%
0 in
233
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
-38°
-54°
68%
0 in
231
4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
-40°
-56°
69%
0 in
229
4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
-40°
-56°
69%
0 in
228
4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
-40°
-56°
68%
0 in
228
4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
-40°
-56°
68%
0 in
227
4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n400
-40°
-56°
68%
0 in
227
4
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n400
-42°
-58°
69%
0 in
226
4
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
n400
-40°
-56°
69%
0 in
226
4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
-40°
-56°
69%
0 in
227
4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
-36°
-53°
67%
0 in
227
4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
-35°
-51°
66%
0 in
227
4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
-33°
-47°
65%
0 in
231
4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
-29°
-44°
62%
0 in
235
4
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
-27°
-42°
59%
0 in
239
4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d400
-26°
-40°
57%
0 in
238
4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ بعدازظهر
d400
-24°
-38°
57%
0 in
237
4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ بعدازظهر
d400
-22°
-35°
59%
0 in
236
4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 15%
۶ بعدازظهر
d400
-24°
-38°
63%
0 in
234
4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 16%
۷ بعدازظهر
n412
-26°
-26°
65%
0 in
231
2
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۸ بعدازظهر
n412
-27°
-27°
66%
0 in
227
2
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ بعدازظهر
n412
-27°
-27°
66%
0 in
225
2
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۰ بعدازظهر
n412
-29°
-29°
66%
0 in
221
2
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۱ بعدازظهر
n412
-29°
-29°
66%
0 in
216
2
پوشیده از ابر و برف سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ust-Nera را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه