Aliskerovo پیش بینی ساعتی

 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
Wednesday
June 16
خورشید غروب نکرده است
12 AM
d400
55°
55°
64%
0 in
238
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
1 AM
d410
54°
54°
66%
0.01 in
231
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 41%
2 AM
d420
52°
52°
72%
0.01 in
216
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 79%
3 AM
d420
50°
50°
81%
0.04 in
184
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
4 AM
d420
50°
50°
90%
0.04 in
193
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
5 AM
d420
50°
50°
90%
0.01 in
199
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 88%
6 AM
d410
50°
50°
89%
0.01 in
204
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 69%
7 AM
d410
52°
52°
91%
0 in
249
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
8 AM
d410
52°
52°
90%
0.01 in
285
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 40%
9 AM
d410
52°
50°
93%
0 in
300
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
10 AM
d400
52°
50°
92%
0 in
284
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
11 AM
d310
54°
52°
88%
0 in
272
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 28%
12 PM
d310
57°
55°
76%
0.01 in
263
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
1 PM
d310
59°
59°
69%
0 in
261
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
2 PM
d300
61°
61°
60%
0 in
258
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
3 PM
d200
63°
63°
55%
0 in
255
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
4 PM
d100
63°
63°
48%
0 in
246
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
5 PM
d000
64°
64°
44%
0 in
234
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
6 PM
d000
64°
64°
42%
0 in
220
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
7 PM
d000
64°
64°
40%
0 in
201
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
8 PM
d000
64°
64°
44%
0 in
186
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
9 PM
d000
61°
61°
53%
0 in
176
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
10 PM
d000
57°
57°
62%
0 in
171
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
11 PM
d000
52°
50°
68%
0 in
165
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Aliskerovo را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه