Aliskerovo پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
خرداد ۲۹
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d400
45°
45°
79%
0 in
246
2
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
d400
45°
45°
81%
0 in
244
2
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
d410
43°
43°
84%
0 in
243
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۳ قبل‌ازظهر
d410
41°
41°
87%
0.01 in
241
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 57%
۴ قبل‌ازظهر
d410
41°
41°
89%
0.01 in
284
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 69%
۵ قبل‌ازظهر
d410
39°
36°
95%
0.01 in
296
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 70%
۶ قبل‌ازظهر
d420
37°
32°
99%
0.03 in
300
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 77%
۷ قبل‌ازظهر
d420
37°
32°
99%
0.03 in
302
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 82%
۸ قبل‌ازظهر
d420
37°
34°
97%
0.02 in
304
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 87%
۹ قبل‌ازظهر
d420
37°
34°
96%
0.02 in
307
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
39°
36°
95%
0.01 in
309
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
39°
36°
95%
0.01 in
312
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d420
39°
36°
93%
0.01 in
315
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 90%
۱ بعدازظهر
d420
39°
39°
94%
0.01 in
321
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 88%
۲ بعدازظهر
d420
39°
39°
93%
0.01 in
327
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 90%
۳ بعدازظهر
d420
41°
41°
93%
0.01 in
334
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 90%
۴ بعدازظهر
d420
41°
37°
92%
0.01 in
341
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d420
43°
41°
93%
0.01 in
347
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 87%
۶ بعدازظهر
d420
43°
41°
93%
0.02 in
353
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 84%
۷ بعدازظهر
d420
43°
41°
94%
0.02 in
356
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 89%
۸ بعدازظهر
d420
45°
45°
94%
0.02 in
1
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر
d420
45°
45°
95%
0.02 in
8
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر
d420
45°
45°
95%
0.02 in
8
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر
d420
45°
45°
96%
0.02 in
10
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Aliskerovo را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه