Aliskerovo پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
تیر ۷
خورشید غروب نکرده است
۰ قبل‌ازظهر
d300
57°
57°
52%
0 in
146
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
d300
55°
55°
56%
0 in
145
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
d200
55°
55°
60%
0 in
145
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
d100
54°
54°
64%
0 in
145
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
d100
55°
55°
67%
0 in
149
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d100
57°
57°
69%
0 in
153
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
59°
59°
71%
0 in
156
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
61°
61°
68%
0 in
165
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
64%
0 in
173
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
60%
0 in
181
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
68°
68°
55%
0 in
184
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
72°
72°
50%
0 in
187
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۰ بعدازظهر
d100
75°
75°
45%
0 in
192
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 28%
۱ بعدازظهر
d100
75°
75°
41%
0 in
180
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۲ بعدازظهر
d100
75°
75°
38%
0 in
172
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 34%
۳ بعدازظهر
d100
75°
75°
34%
0 in
167
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 38%
۴ بعدازظهر
d200
75°
75°
36%
0 in
193
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d300
75°
75°
38%
0 in
309
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ بعدازظهر
d300
75°
75°
39%
0 in
325
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۷ بعدازظهر
d310
68°
68°
53%
0 in
357
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 32%
۸ بعدازظهر
d410
61°
61°
67%
0 in
22
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر
d410
55°
54°
81%
0 in
36
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ بعدازظهر
d320
52°
48°
82%
0.01 in
34
9
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۱ بعدازظهر
d320
50°
46°
84%
0.01 in
32
9
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 29%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Aliskerovo را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه